ECOmetal

  • VÝKUP A SPRACOVANIE CÍNOVÝCH ODPADOV
  • VÝKUP SPÁJKOVACÍCH PÁST
  • ENVIRONMENTÁLNE PORADENSTVO

Odpady

Vykupujeme cínové
a olovené odpady vo forme
kovov, stružiek, sterov, prachu, spájkovacích pást a pod.
Tieto odpady vznikajú
v technologických procesoch
prevažne v elektrotechnickom
priemysle.

ZOZNAM ODPADOV

Poradenstvo

Ako odpoveď na stále sa komplikujúcu legislatívu v oblasti ekológie a životného prostredia a stále sa zvyšujúce požiadavky na firmy aj živnostníkov ponúkame kompletné environmentálne poradenstvo

ZOZNAM SLUŽIEB

Kontakt

Kontaktujte nás a získajte viac informácií o našich činnostiach a ponúkaných službách.

KONTAKT

Záväzok vedenia spoločnosti:

  • Prevádzkovať činnosti spoločnosti v súlade s legislatívnymi požiadavkami a princípmi udržateľného rozvoja v oblasti životného prostredia.
  • Svojím obchodným partnerom poskytovať čo najkvalitnejšie služby za optimálnych podmienok pre obe strany.